tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 cơ quan Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam

(04/01/2024). Số lượt xem:236

Thực hiện Luật dân chủ cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dân chủ cơ sở năm 2023. Chiều ngày 03/01/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024.

(Quang cảnh Hội nghị) 

Hội nghị do ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và ông Nguyễn Hữu Ngộ - Chủ tịch Công đoàn Liên minh HTX tỉnh đồng chủ trì với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam.

 

(Ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch LM HTX tỉnh và ông Nguyễn Hữu Ngộ - Chủ tịch Công đoàn LM HTX tỉnh đồng chủ trì Hội nghị)

 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo gồm: Kết quả thực hiện dân chủ trong cơ quan năm 2023, Kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân, Tổng kết hoạt động Công đoàn, Tổng kết phong trào thi đua và những phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023; Tình hình thu - chi và quản lý, sử dụng tài chính của cơ quan, các khoản đóng góp; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. 

Chủ trì hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các báo cáo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024 trên tinh thần dân chủ, khách quan, cầu thị. Chủ trì đã tiếp thu đầy đủ các nội dung thảo luận và giải đáp những vấn đề liên quan mà cán bộ, viên chức, người lao động phản ánh.

Hội  nghị lần này đã phát động phong trào thi đua và Ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam với chủ đề năm 2024 “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Nhân dịp này, cơ quan Liên minh HTX tỉnh đã khen thưởng cho 01 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; BCH Công đoàn khen thưởng cho 07 đoàn viên hoàn thành xuất sắc hoạt động phong trào năm 2023.

Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2024 và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

(Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị)

 

                                                                                                                                                          Ngô Hiền

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com