tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

LỊCH CÔNG TÁC


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2022. 3 ngothihien 16/05/2022
2 Lịch công tác tuần từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2022. ngothihien 09/05/2022
3 Lịch công tác tuần từ ngày 02/5 đến ngày 08/5/2022. ngothihien 29/04/2022
4 Lịch công tác tuần từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2022 3 ngothihien 25/04/2022
5 Lịch công tác tuần từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2022 5 ngothihien 18/04/2022
6 Lịch công tác tuần từ ngày 11/4 đến ngày 17/4/2022 ngothihien 12/04/2022
7 Lịch công tác tuần từ ngày 04/4 đến ngày 10/4/2022. ngothihien 04/04/2022
8 Lịch công tác tuần từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2022 1 ngothihien 28/03/2022
9 Lịch công tác tuần từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2022 3 ngothihien 21/03/2022
10 Lịch công tác tuần từ ngày 07/3 đến ngày 13/3/2022 ngothihien 07/03/2022
11 Lịch công tác tuần từ ngày 28/02 đến ngày 07/3/2022. ngothihien 28/02/2022
12 Lịch công tác tuần từ ngày 21/02 đến ngày 25/02/2022 ngothihien 21/02/2022
13 Lịch công tác tuần từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022. ngothihien 14/02/2022
14 Lịch công tác tuần từ ngày 24/01 đến ngày 30/01/2022 ngothihien 24/01/2022
15 Lịch công tác tuần từ ngày 17/01 đến ngày 23/01/2022 10 ngothihien 17/01/2022
16 Lịch công tác tuần từ ngày 10/01 đến ngày 16/01/2022. 2 ngothihien 10/01/2022
17 Lịch công tác tuần từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 2 vantinh 05/11/2021
18 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 vantinh 20/10/2021
19 Lịch công tác tuần từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021 1 ngoccho 24/05/2021
20 Lịch công tác tuần từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 ngoccho 17/05/2021
21 Lịch công tác tuần từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021 1 ngoccho 10/05/2021
22 Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021 ngoccho 04/05/2021
23 Lịch công tác tuần từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2021 ngoccho 23/04/2021
24 Lịch công tác tuần từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021 ngoccho 19/04/2021
25 Lịch công tác tuần từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021 1 ngoccho 19/03/2021
26 Lịch công tác tuần từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021 1 ngoccho 04/01/2021
27 Lịch công tác tuần từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 ngoccho 30/11/2020
28 Lịch công tác tuần từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 ngoccho 23/11/2020
29 Lịch công tác tuần từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020 ngoccho 16/11/2020
30 Lịch công tác tuần từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 ngoccho 09/11/2020
31 Lịch công tác tuần từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 ngoccho 15/10/2020
32 Lịch công tác tuần từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 ngoccho 15/10/2020
33 Lịch công tác tuần từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020 ngoccho 08/10/2020
34 Lịch công tác tuần từ ngày 28/09/2020 đến ngày 02/10/2020 1 ngoccho 28/09/2020
35 Lịch công tác tuần từ ngày 21/09/2020 đến ngày 25/09/2020 ngoccho 18/09/2020
36 Lịch công tác tuần từ ngày 07/09/2020 đến ngày 11/09/2020 ngoccho 04/09/2020
37 Lịch công tác tuần từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 1 ngoccho 03/08/2020
38 Lịch công tác tuần từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 1 ngoccho 24/07/2020
39 Lịch công tác tuần từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 ngoccho 17/07/2020
40 Lịch công tác tuần từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020 ngoccho 13/07/2020
41 Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 ngoccho 06/07/2020
42 Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 ngoccho 26/06/2020
43 Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 1 ngoccho 19/06/2020
44 Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 1 ngoccho 15/06/2020
45 Lịch công tác tuần từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 ngoccho 05/06/2020
46 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020 1 ngoccho 15/05/2020
47 Lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 ngoccho 08/05/2020
48 Lịch công tác tuần từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020 3 vantinh 27/03/2020
49 Lịch công tác tuần từ ngày 19/8 đến ngày23/8/2019 2 vantinh 19/08/2019
50 Lịch công tác tuần từ ngày 01/7 đến 05/7/2019 1 vantinh 28/06/2019
51 Lịch công tác tuần 26 từ ngày 24 đến 28.6.2019 vantinh 24/06/2019
52 Lịch công tác tuần 22 từ ngày 27 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm 2019 2 vantinh 24/05/2019
53 Lịch công tác tuần thứ 13, từ ngày 25.3 đến 29.3.2019 2 vantinh 22/03/2019
54 Lịch công tác tuần thứ 11, từ ngày 11 tháng 3 đến 15 tháng 3 năm 2019 vantinh 08/03/2019
55 Lịch công tác tuần 10, từ ngày 04 đến 8/3/2018 vantinh 01/03/2019
56 Lịch công tác tuần thứ 8, từ ngày 18 đến ngày 22/02/2019 2 vantinh 15/02/2019
57 Lịch công tác tuần thứ 5, từ 28/01 đến 01/02/2019 1 vantinh 25/01/2019
58 Lịch công tác tuần thứ 3 năm 2019. vantinh 25/01/2019
59 Lịch công tác tuần từ ngày 1 đến ngày 5 thaison 09/05/2018
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com