tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Trung tâm tư vấn hỗ trợ htx, doanh nghiệp vừa và nhỏ

(21/11/2018). Số lượt xem:2347

TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ HTX-DN VỪA VÀ NHỎ

Địa chỉ: Số 26, Trần Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.813010

              Giám đốc: Ngô Thị Thiên; điện thoại: 0914.782.737

 * Chức năng: 

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã;

2. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ quản lý HTX;

3. Thực hiện các hoạt động trợ giúp kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ;

4. Đại diện cho các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ;

5. Bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp của HTX, DNV&N.

     * Nhiệm vụ:

1. Triển khai các hoạt động tư vấn thành lập mới, hoàn thiện HTX, DNV&N, giải thể các HTX;

2. Tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ;

3. Triển khai các hoạt động định hướng kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh;

4. Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hợp tác liên doanh, liên kết mở rộng hoạt động SXKD, thu hút các dự án đầu tư, khai thác các nguồn vốn, xúc tiến thương mại, triển lãm tham quan trong và ngoài nước cho các HTX,DNV&N phù hợp với qui định pháp luậthiện hành;

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX,DNV&N;

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Liên minh HTX giao.

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com