tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Quỹ hỗ trợ phát triển htx

(21/11/2018). Số lượt xem:3760

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 26, Trần Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.810444

Giám đốc: Nguyễn Hữu Ngộ

Điện thoại: 02353.837111; di động: 0905.176178

Phó Giám đốc: Phạm Thành Tuấn; điện thoại: 0905.058768

 

   * Nhiệm vụ:

      1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước giao, để hỗ trợ cho kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Vận động và tiếp nhận, quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đóng góp tự nguyện của Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.

     3. Xây dựng phương án kêu gọi, huy động, khai thác và quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đóng góp giúp đỡ, hỗ trợ cho kinh tế tập thể.

      4. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức có liên quan hỗ trợ đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể.

     5. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thông qua các phương thức: cho vay đầu tư; hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc, bảo lãnh tín dụng...

     6. Chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và tiền tệ, đảm bảo tiền vay...

     7. Bảo toàn vốn hoạt động và quản lý tốt tài sản được giao.

     8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com