tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8

(05/01/2023). Số lượt xem:325

Sáng ngày 05/01/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam lần thứ 8, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ảnh: Đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 

Tham dự Hội nghị có Đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Đ/c Hồ Dậy - Phó Phụ trách Liên minh HTX Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI; Các đồng chí Chi ủy viên, Thường trực Liên minh; Các đồng chí trưởng, phó các phòng, trung tâm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX tỉnh.

 

(Ảnh: Quang cảnh Hội nghị BCH LM HTX tỉnh lần thứ 8, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Hội nghị đã thảo luận, thông qua các Dự thảo: Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 21-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 8560/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

(Ảnh: Đ/c Võ Bảy - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

 

Trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp nhịp nhàng với các ngành, Mặt trận, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và đạt những kết quả nổi bật, cụ thể:

Thành lập mới 89 HTX, đạt 222% so với kế hoạch đề ra, thành lập mới 115 THT đạt 115%  so với kế hoạch đề ra; Hỗ trợ thu hút 84 lao động trẻ về làm việc tại HTX với số tiền hơn 16 tỷ đồng; Hỗ trợ thành lập mới cho 32 HTX và 01 Liên hiệp HTX, với số tiền hơn 700 triệu đồng. Đã tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; 17 lớp tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cho cán bộ HTX; 02 lớp tuyên truyền bảo vệ môi trường cho cán bộ thành viên, người lao động của các HTX. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã tiến hành giải ngân cho 106 đơn vị (88 THT và 18 HTX) với số tiền hơn 41 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Hỗ trợ cho 24 HTX tham gia ngày hội xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức và tham gia Hội thi HTX tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 25 HTX tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại ngoài tỉnh và thực hiện tốt các tốt các nhiệm vụ khác theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng thời giao một số nhiệm vụ cụ thể như: khuyến khích thành lập HTX hoạt động lĩnh vực cơ khí, kiên quyết loại bỏ HTX không hoạt động, hoạt động không hiệu quả, yếu kém; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 8560/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh. Làm tốt công tác phối hợp với các sở ngành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác chuyển đổi số, trọng tâm là thương mại điện tử đối với các HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Nam...

Thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Võ Bảy - Ủy viên BCH Liên minh Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn xã hội, tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường, nhưng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh đã đứng vững và có chiều hướng phát triển tốt. Các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu của các HTX thành viên như công tác tư vấn hỗ trợ tiếp cận các cơ chế chính sách, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác hỗ trợ vốn… Đây được xem là tiền đề quan trọng để Liên minh HTX tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023.

                                                                 Ngô Hiền

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com