tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị: Thành quả bước đầu

(13/01/2022). Số lượt xem:137

Thực hiện chương trình mỗi huyện một hợp tác xã sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, các đơn vị tham gia thí điểm có những bước chuyển đáng ghi nhận.