tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Tiếp sức cho hợp tác xã

(18/10/2021). Số lượt xem:869

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã sẽ được tiếp sức để tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nhằm giữ vững vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

HTX Ngọc Lan Quảng Nam (xã Tam Thanh, Tam Kỳ) đưa sản phẩm “Nước mắm Ngọc Lan” tham gia giới thiệu tại các hội chợ triển lãm. Ảnh: C.T

Những trăn trở

Trong 5 năm qua, nhiều hợp tác xã (HTX) kiểu mới được hình thành, HTX kiểu cũ chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 dần ổn định và phát triển. Hiệu ứng lan tỏa của các HTX, tổ hợp tác (THT) đã thu hút ngày càng nhiều người dân, hộ gia đình tham gia.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - ông Võ Bảy nói, nhiều HTX vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý chưa đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thành viên.

Hoạt động THT nặng tâm lý tạm thời, làm thời gian ngắn theo hợp đồng hợp tác rồi chấm dứt để chuyển sang hình thức khác. Điều này đã làm giảm vai trò, động lực và khả năng phát triển lớn hơn về quy mô kinh tế, quy mô thành viên của HTX, THT.

Một số ý kiến cho rằng, đã đến lúc các HTX phải tự “làm mới” mình trước và cấp có thẩm quyền cần ban hành cơ chế, chính sách mới để chia sẻ một phần khó khăn, làm đòn bẩy tạo động lực cho thành phần kinh tế này chuyển đổi về chất.

Theo ông Nguyễn Văn Nhật - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Nhật Linh (xã Tiên Cảnh, Tiên Phước), năm 2019 đơn vị đầu tư xây dựng quy chuẩn Apsap sản phẩm rượu lòn bon, tiếp tục nâng cấp rượu lòn bon đạt tiêu chuẩn 5 sao để xuất khẩu. Muốn vậy, HTX mong được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện.

Nhờ vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam, HTX Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang (xã Tam Quang, Núi Thành) có điều kiện mở rộng quy mô trồng nấm. Nhưng để nâng cao năng lực quản trị, Giám đốc HTX - ông Nguyễn Thanh Vũ đề nghị cấp thẩm quyền xúc tiến nhanh chính sách thu hút người có trình độ đại học về làm việc.

Còn Giám đốc HTX Sản xuất chế biến và tiêu thụ nấm Nhì Tây (xã Bình Lâm, Hiệp Đức) - bà Nguyễn Thị Minh Thủy kiến nghị các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ chính sách ưu đãi về đất đai để mở rộng mặt bằng, nhằm sản xuất có hiệu quả và giải quyết thêm lao động địa phương, tạo điều kiện cho HTX tiếp cận vốn hỗ trợ, kích thích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Gỡ “nút thắt”

Để phát triển số lượng, nâng cao chất lượng HTX và THT, ông Võ Bảy cho biết, Liên minh HTX tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và đang triển khai quyết liệt. Trong đó, đơn vị nỗ lực tham mưu để thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch của cấp trên về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và THT.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp vận động thành lập mới THT, HTX, liên hiệp HTX thông qua tổ chức hội nghị cho cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền, MTTQ, hội đoàn thể để phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách và giới thiệu HTX có mô hình mới, điển hình sản xuất kinh doanh cho địa phương học tập làm theo.

Việc lãnh đạo, quản lý hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường, phấn đấu đến năm 2025 tổng số vốn điều lệ đạt 120 tỷ đồng. Đạt mục tiêu đó, Liên minh HTX tỉnh coi trọng đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhất là duy trì mối quan hệ với các tổ chức như ILO, Agriterra để tranh thủ nguồn lực, kiến thức và chương trình tập huấn, đào tạo năng lực quản trị HTX, học hỏi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển HTX của các nước tiên tiến.

Đẩy mạnh phong trào thi đua nhưng đơn vị cũng sẽ làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các thành viên HTX; đối với HTX yếu kém lâu dài, đơn vị làm việc với cấp huyện để tính tới giải thể, hoặc muốn tồn tại thì phải có giải pháp củng cố, vực dậy.

Việc áp dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sẽ được Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh trong thời gian tới, nhất là triển khai Quyết định số 2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025.

Đáng chú ý, các chính sách hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đều được đề cập với nguồn lực cao hơn, rộng hơn so với trước đây sẽ tháo gỡ nhiều “nút thắt” mà HTX đang mắc phải. Liên minh HTX tỉnh sẽ tuyên truyền, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi để HTX, THT tiếp cận và sử dụng có hiệu quả từ các cơ chế, chính sách mới này.

Liên minh HTX tỉnh cũng tăng cường làm cầu nối cho HTX liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường; tăng cường tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng về quản trị HTX, tay nghề lao động nhằm nâng cao năng lực tham gia OCOP, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                                          CÔNG TÚ - VĂN TÍNH

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com