tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam

Tải file đính kèm

(23/08/2021). Số lượt xem:886

Ngày 23/7/2021, Phó Thủ tưởng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký và ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam giới thiệu toàn văn Quyết định số 1238/QĐ-TTg và Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên minh HTX Việt Nam thông qua ngày 21/12/2020.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com