tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

(14/01/2022). Số lượt xem:370

( Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành LM HTX tỉnh khóa VI )

           Sáng ngày 14/01/2022, tại Hội trường tầng 3, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tham dự Hội nghị có Đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Đ/c Hồ Dậy - Phó Trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI; Các đồng chí Chi ủy viên, Thường trực Liên minh; Các đồng chí trưởng, phó các phòng, trung tâm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX tỉnh. 

Hội nghị đã thảo luận, thông qua các Dự thảo: Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI; Các Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa VI; Quy chế quản lý và sử dụng phí thành viên.

 (Đồng chí Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhưng BCH Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ đã đề ra như: tham mưu và phối hợp tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; tổ chức 11 lớp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX; 08 khóa tập huấn kỹ năng, 02 lớp tuyên truyền bảo vệ môi trường, 03 Hội nghị về phát triển kinh tế tập thể, HTX; 01 Hội nghị về xây dựng mô hình HTX OCOP. Hỗ trợ cho thành lập mới cho 29 HTX với số tiền 645 triệu đồng; tổ chức cho 10 HTX tham gia Hội chợ quảng bá, 05 HTX tham gia triển lãm hàng hóa. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã phê duyệt cho vay với tổng số tiền đã giải ngân 37.550.000.000 đồng cho 95 đơn vị (26 HTX và 69 THT). Trong năm thành lập mới được 79 HTX và 01 Liên hiệp HTX, đạt 197,5% và thành lập mới được 110 THT, đạt 110% so với kế hoạch đề ra…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua. Đồng chí đã chỉ ra những định hướng mới trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong năm 2022 như: chú trọng hơn chất lượng hoạt động của các THT, HTX; tiếp tục kiện toàn, củng cố các HTX, chú trọng củng cố lại các HTX ngừng hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác với UBND các huyện, thị xã, thành phố về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát triển HTX theo định hướng 4 cây, 2 con của UBND tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX tham gia các hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm; phát triển mô hình HTX quản lý chợ…   

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2022 và quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra./.

 

                                                           Ngô Thị Hiền

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com