tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TẠI XÃ TRÀ KA

(10/06/2024). Số lượt xem:17

Nhằm nâng cao nhận thức các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể; hướng dẫn quy trình thụ hưởng và giải đáp các vướng mắc trong việc thực các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Quảng Nam đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện nay. Sáng ngày 07/6/2024, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND xã Trà Ka tổ chức lớp tuyên truyền “Thành lập mới THT, HTX và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và một số điểm mới Luật HTX 2023” tại xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My.