tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH BẤT THƯỜNG

(29/09/2021). Số lượt xem:889

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2021, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh bất thường khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Thanh Hải – TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng Chí Trần Thị Kim Hoa – TUV, Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Nam; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo các phòng, trung tâm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

Hội nghị lần này tiến hành các thủ tục bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Đoàn Ngọc Trung, nguyên Trưởng phòng tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy được giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-202 với số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Cũng tại Hội nghị, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai quán triệt một số điểm mới của Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI; thông qua dự thảo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam và triển khai một số văn bản mới về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Trung ương và của tỉnh như Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 “Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam”; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025…

Đặng Văn Tính

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com