tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH HỒ QUANG BỬU LÀM VIỆC VỚI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

(19/08/2021). Số lượt xem:1146

 

 

          Để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 7 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại và những khó khăn, vướn mắc; đề xuất, kiến nghị. Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

  Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên minh HTX đã báo cáo tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh trong 7 tháng qua, các nhiệm vụ của những tháng còn lại và một số kiến nghị, đề xuất. Mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra như tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND, ngày 18/5/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 với số vốn 133 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm đã tư vấn thành lập mới 47 HTX và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác do Liên minh HTX Việt Nam UBND tỉnh giao.

Sau khi nghe báo cáo của Liên minh HTX tỉnh và ý kiến của các lãnh đạo sở, ngành tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 7 tháng đầu năm 2021 và thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại trong năm 2021 của Liên minh HTX tỉnh. Đồng thời đồng chí Hồ Quang Bửu nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần làm tốt hơn trong thời gian đến như: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong HTX, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp giữa Liên minh HTX và các HTX thành viên, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phối hợp với các sở, ngành làm đầu mối tiêu thụ các sản phẩm của THT, HTX, truy xuất nguồn gốc, mã vừng trồng, mã vùng nuôi… cho sản phẩm nông nghiệp….

                                                                                                                    Đặng Văn Tính

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com