tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Hướng dẫn số 339/HD-LMHTX ngày 07/10/2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam hồ sơ, thủ tục tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Quyết định 2406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Tải file đính kèm

(07/03/2023). Số lượt xem:185

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com