tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Quyết định 2406/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Tải file đính kèm

(07/03/2023). Số lượt xem:433

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com