tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(04/04/2024). Số lượt xem:173

Chiều ngày 03/4/2024, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chính trị về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(Đ/c Lê Ngọc Trung - BT Chi bộ quán triệt ý nghĩa của buổi sinh hoạt)

 

Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Trung - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, các đồng chí trong Chi ủy, Thường trực, lãnh đạo các phòng, trung tâm, toàn cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đoàn Ngọc Trung - Phó Bí thư Chi bộ đã quán triệt toàn văn tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

(Đ/c Đoàn Ngọc Trung - PBT Chi bộ triển khai toàn văn bài viết)

 

Bài viết đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục quán triệt; những nhiệm vụ cần được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Tổng Bí thư kết thúc bài viết bằng một lời hiệu triệu chạm đến trái tim của bao người dân Việt Nam: “Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Dân tộc Việt Nam anh hùng; tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có ba cụm từ quan trọng được nhắc đến là “tự hào”, “tin tưởng”, “quyết tâm” đã khái quát những “hành trang” cần có của mỗi cán bộ, đảng viên để có thể kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước.

Giá trị cốt lõi của bài viết được kết tinh qua nhận định: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Có thể khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư được công bố trong thời điểm quan trọng đã tiếp tục khắc họa, góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những truyền thống vẻ vang của Đảng qua 94 năm ra đời và phát triển; đồng thời nhân lên niềm tự hào, niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

 

(Quang cảnh buổi sinh hoạt)

 

Bài viết không chỉ đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như những thành tựu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; mà bài viết còn cung cấp thêm những căn cứ lý luận thực tiễn quan trọng cũng như củng cố thêm niềm tin, sự quyết tâm để chúng ta đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phiến diện, góp phần bảo vệ Đảng bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp tuyên truyền đến toàn thể đảng viên những giá trị cốt lõi của bài viết, qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trang bị những quan điểm đúng đắn để cán bộ, đảng viên nắm bắt và phản bác, đấu tranh lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch./.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com