tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

BỘ MÁY TỔ CHỨC

(19/05/2021). Số lượt xem:1264

  DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

               LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG NAM

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

EMAIL

I

THƯỜNG TRỰC

01

Võ Bảy

Chủ tịch

3.813430

0914127464

baylienminh@yahoo.com.vn

02

Lê Ngọc Trung

Phó Chủ tịch

3.814119

0905115706

trungubndh@gmail.com

03

Đoàn Ngọc Trung

Phó Chủ tịch

3.851123

0905777515

ngoctrungvptu@gmail.com

II

VĂN PHÒNG

04

Trần Văn Bảng

Chánh Văn phòng

3.859136

0914057337

banglmqn@gmail.com

05

Huỳnh Thị Phương Linh

Phó Chánh văn phòng

3.810266

0905.898127

phuonglinhlmhtxqn@gmail.com

06

Phạm Thị Hồng Nhị

Chuyên viên

0935.284138

hongnhilienminh@gmail.com

07

Chu Thị Nguyệt

Chuyên viên

0377655779

anhnguyetlm@gmail.com

08

Trần Tuấn Anh

Kế toán

3.814004

02353.605.533

anhhao3107ntm@gmail.com

09

Đồng Thị Bé

Văn thư

0979.361342

giaha2000@gmail.com

10

Đỗ Văn Côi

Lái xe

0931639333

 

11

Võ Tấn Vinh

Bảo vệ

0905.974950

 

12

Nguyễn Tư

Bảo vệ

0342.883916

 

III

PHÒNG KẾ  HOẠCH – KIỂM TRA

13

Đặng Văn Tính

Trưởng phòng

0986.455464

tinhlienminh@gmail.com

14

Lê Vĩnh Trí

Chuyên viên

0913478498

levinhtri2012@gmail.com

15

Nguyễn Thị Hồng Hoàng

Chuyên viên

0905.365393

honghoanghtxq@gmail.com

16

Ngô Thị Hiền

Chuyên viên

0906.409111

hienlmhtxqnam@gmail.com

IV

TRUNG TÂM TƯ VẤN

17

Ngô Thị Thiên

Giám đốc

3.813010

0914.782737

thiennt07@yahoo.com.vn

18

Mai Thị Ngọc Quý

Kế toán

0987.930871

quy31k6@yahoo.com.vn

19

Lê Văn Tuấn

Chuyên viên

0905.058768

tuanlienminh29@gmail.com

IV

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

20

Nguyễn Hữu Ngộ

Giám đốc

3.837111

0905.176178

huungo1965@gmail.com

21

Phạm Thành Tuấn

Phó Giám đốc

3.837000

0905.058768

tuanquyhtx@gmail.com

22

Lê Thị Duyên

Kế toán trưởng

3.828111

0905.601016

duyenle2588@gmail.com

23

Võ Thị Huyền

Trưởng phòng

tín dụng

3.810444

0943595715

vohuyen51tc3@gmail.com

24

Nguyễn Thị Phúc

Kế toán viên

0905230917

phucqn1212@gmail.com

25

Nguyễn Thị Phương Thu

Cán bộ tín dụng

0935803979

phuongthuqht@gmail.com

26

Võ Xuân Thành

Cán bộ tín dụng

0903825255

thanhvo1689@gmail.com

27

Nguyễn Thế Đăng Hưng

Cán bộ thẩm định

0935.678852

danghungdna@gmail.com

28

Lâm Thị Thúy Vân

Cán bộ thẩm định

0814.007007

thuyvan.gntnqn@gmail.com

29

Thân Đức Nguyễn Vũ

Cán bộ thẩm định

0915.584184

thanvu17041@gmail.com

           

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com