Tên doanh ngiệp:

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG

Mã số thuế:
4000284905
Ngày cấp:
30/09/1998
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ trụ sở:
Bảo An Đông Điện Quang, Xã Điện Quang, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại:
744030
Chủ sở hữu:
Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ chủ sở hữu:
Bảo An Đông-Xã Điện Quang-Thị Xã Điện Bàn-Quảng Nam
Giám đốc:
Nguyễn Đức Thành
Ngành nghề kinh doanh:
A01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế: 4000284905
Tên giao dịch: 
Số tài khoản:
4202201000800
Tên ngân hàng:
NH NN và PTNT Điện Bàn