Tên doanh ngiệp:

HỢP TÁC XÃ THỰC PHẨM SẠCH PHÚ NINH

Mã số thuế: 4001108451 
Ngày cấp: 17/04/2017
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ trụ sở:
Thôn Hòa Bình, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam
Điện thoại:
0914344025
Chủ sở hữu:
Huỳnh Đức Tường
Ngành nghề kinh doanh:
G46321 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt (Ngành chính)
G46204 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản
G46323 Bán buôn rau, quả
A01450 Chăn nuôi lợn
A0146 Chăn nuôi gia cầm
TK ngân hàng:
Mã số thuế: 4001108451
Tên giao dịch: 
Số tài khoản:

Tên ngân hàng: