tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

THÔNG BÁO


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2024" 6 ngothihien 26/04/2024
2 Văn bản hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã" 4 ngothihien 15/04/2024
3 Mẫu hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã" 4 ngothihien 15/04/2024
4 Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2024" 3 ngothihien 09/04/2024
5 Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI năm 2024 - 2025. 4 ngothihien 01/04/2024
6 Văn bản hướng dẫn tham gia Xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia kỳ thứ 9 năm 2024. 4 ngothihien 11/03/2024
7 THÔNG BÁO THAM GIA XÉT CHỌN SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ THỨ 9 NĂM 2024. 4 ngothihien 07/03/2024
8 THÔNG BÁO CHỨC DANH VÀ GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-2025. 8 ngothihien 09/11/2023
9 Thể lệ số 574/TL-BTC ngày 14/9/2023 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. 9 ngothihien 18/09/2023
10 Công văn 575/BTC ngày 14/9/2023 hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. 13 ngothihien 18/09/2023
11 Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy năm 2023. 10 ngothihien 04/08/2023
12 Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024. 12 ngothihien 04/08/2023
13 Kế hoạch số 1366/KH-UBND ngày 06/7/2023 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam. 13 ngothihien 10/07/2023
14 Công văn số 150/LMHTX-KHKT ngày 26/6/2023 về việc tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2023. 16 ngothihien 26/06/2023
15 Thông báo Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Quảng Nam năm 2023 đợt 1 16 ngothihien 26/05/2023
16 Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023. 18 ngothihien 19/04/2023
17 Kế hoạch Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. 20 ngothihien 19/04/2023
18 Thông báo địa điểm tổ chức chương trình đào tạo "Truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam" 17 ngothihien 28/03/2023
19 Giấy mời tham dự Chương trình đào tạo "Truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam". 21 ngothihien 28/03/2023
20 Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X, năm 2022 - 2023 19 ngothihien 15/03/2023
21 Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ v/v giảm tiên thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 21 ngothihien 06/03/2023
22 Công văn số 117/LMHTXVN-CSPT ngày 16/02/2023 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 20 ngothihien 27/02/2023
23 Công văn số 32/LMHTX-KHKT ngày 24/02/2023 gửi các Hợp tác xã thành viên trên địa bàn tỉnh về tham gia Hội thi tuyên truyền tìm hiểu các cơ chế, chính sách về KTTT, HTX. 27 ngothihien 27/02/2023
24 Công văn số 31/LMHTX-KHKT ngày 24/02/2023 gửi UBND các huyện, TX, TP về phối hợp triển khai Hội thi tuyên truyền tìm hiểu các cơ chế, chính sách về KTTT, HTX. 22 ngothihien 27/02/2023
25 Kế hoạch số 30/KH-LMHTX ngày 23/02/2023 tổ chức Hội thi Tuyên truyền, tìm hiểu cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Luật HTX và các văn bản liên quan. 21 ngothihien 27/02/2023
26 Thông báo thay đổi địa điểm làm việc của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. 19 ngothihien 09/12/2022
27 Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 24 ngothihien 04/10/2022
28 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá xe ô tô dôi dư của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. 34 ngothihien 29/08/2022
29 Thông báo về sự kiện AGRITECHNICA tại Thành phố Cần Thơ, Việt Nam từ ngày 24 - 26/8/2022. 23 ngothihien 22/08/2022
30 Video hướng dẫn thực hiện cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam phục vụ người dân, doanh nghiệp. 22 ngothihien 22/08/2022
31 Công văn số 194/LMHTX-KHKT ngày 22/8/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam phục vụ người dân, doanh nghiệp. 21 ngothihien 22/08/2022
32 Mẫu đăng ký tham gia phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài (kèm theo Công văn số 2951/XTTM-ĐN ngày 02/8/2022 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương) 32 ngothihien 12/08/2022
33 Công văn số 2951/XTTM-ĐN ngày 02/8/2022 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, mời tham dự Hội nghị Hướng dẫn thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp nông sản khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định xuất khẩu vào thị trường nước ngoài. 24 ngothihien 12/08/2022
34 Công văn về việc khảo sát tình hình chuyển đổi số của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 21 ngothihien 15/06/2022
35 Thông báo thay đổi địa điểm làm việc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam. 23 ngothihien 11/05/2022
36 Công văn tham gia Chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển Nền kinh tế Xanh Quốc gia năm 2022 của Hiệp hội Thông tin, Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam. 28 ngothihien 22/04/2022
37 Thông báo số 76/LMHTX-KHKT ngày 19/4/2022 của Liên minh HTX tỉnh về việc đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng. 22 ngothihien 20/04/2022
38 Công văn số 77/LMHTX-KHKT ngày 19/4/2022 của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam v/v tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022 và Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022. 24 ngothihien 20/04/2022
39 Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. 24 ngothihien 19/04/2022
40 Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 21 ngothihien 19/04/2022
41 Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 năm 2022 ngothihien 05/04/2022
42 Lịch sử hình thành và phát triển của Kinh tế tập thể, hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 9 ngothihien 05/04/2022
43 Công văn tuyên truyền Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các HTX điển hình tiên tiến và Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4. ngothihien 24/03/2022
44 Mẫu đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam ngothihien 02/03/2022
45 Danh mục Hồ sơ tham gia xét chọn sản phẩm Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 ngothihien 02/03/2022
46 Công văn số 18/CV-TTPTTM của Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư - Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 ngothihien 02/03/2022
47 Công văn số 29/LMHTX-KHKT ngày 02/3/2022 của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam v/v đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 4 ngothihien 02/03/2022
48 Công văn 161/LMHTX-VP của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam về việc cử đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Thanh niên trong HTX và cuộc thi phát triển ý tưởng HTX. 1 vantinh 19/07/2021
49 Công văn 4372/UBND-KTTH của UBND tỉnh về hỗ trợ người sử dụng lao động vay để trả lương cho ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg. 1 vantinh 19/07/2021
50 Thông báo phối hợp giả danh lừa đảo HTX 1 ngoccho 15/06/2021
51 Thông báo chiêu sinh lớp "Tập huấn bồi dưỡng cán bộ trẻ làm việc trong HTX nông nghiệp" của Trường Quản lý cán bộ nông nghiệp và PTNT II ngoccho 08/07/2020
52 Vận động kinh phí xây dựng công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ" 2 vannam 25/01/2019
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com