tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

THÔNG BÁO


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Thông báo thay đổi địa điểm làm việc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam. ngothihien 11/05/2022
2 Công văn tham gia Chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển Nền kinh tế Xanh Quốc gia năm 2022 của Hiệp hội Thông tin, Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam. 7 ngothihien 22/04/2022
3 Thông báo số 76/LMHTX-KHKT ngày 19/4/2022 của Liên minh HTX tỉnh về việc đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Đà Nẵng. ngothihien 20/04/2022
4 Công văn số 77/LMHTX-KHKT ngày 19/4/2022 của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam v/v tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022 và Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022. 4 ngothihien 20/04/2022
5 Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. 2 ngothihien 19/04/2022
6 Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 2 ngothihien 19/04/2022
7 Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 năm 2022 ngothihien 05/04/2022
8 Lịch sử hình thành và phát triển của Kinh tế tập thể, hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 9 ngothihien 05/04/2022
9 Công văn tuyên truyền Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các HTX điển hình tiên tiến và Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4. ngothihien 24/03/2022
10 Mẫu đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam ngothihien 02/03/2022
11 Danh mục Hồ sơ tham gia xét chọn sản phẩm Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 ngothihien 02/03/2022
12 Công văn số 18/CV-TTPTTM của Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư - Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 ngothihien 02/03/2022
13 Công văn số 29/LMHTX-KHKT ngày 02/3/2022 của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam v/v đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 4 ngothihien 02/03/2022
14 Công văn 161/LMHTX-VP của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam về việc cử đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Thanh niên trong HTX và cuộc thi phát triển ý tưởng HTX. 1 vantinh 19/07/2021
15 Công văn 4372/UBND-KTTH của UBND tỉnh về hỗ trợ người sử dụng lao động vay để trả lương cho ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg. 1 vantinh 19/07/2021
16 Thông báo phối hợp giả danh lừa đảo HTX 1 ngoccho 15/06/2021
17 Thông báo chiêu sinh lớp "Tập huấn bồi dưỡng cán bộ trẻ làm việc trong HTX nông nghiệp" của Trường Quản lý cán bộ nông nghiệp và PTNT II ngoccho 08/07/2020
18 Vận động kinh phí xây dựng công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ" 2 vannam 25/01/2019
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com