tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
THƯỜNG TRỰC
1 Võ Bảy Chủ tịch 3.813430/0914127464 baylienminh@yahoo.com.vn
2 Lê Ngọc Trung Phó Chủ tịch 0905115706 trungubndh@gmail.com
3 Đoàn Ngọc Trung Phó Chủ tịch 0905777515 ngoctrungvptu@gmail.com
VĂN PHÒNG
4 Trần Văn Bảng Chánh Văn phòng 3.859.136/0914057337 banglmqn@gmail.com
5 Chu Thị Nguyệt Chuyên viên 0377655779 anhnguyetlm@gmail.com
6 Huỳnh Thị Phương Linh Kế toán 0905.898127 phuonglinhlmhtxqn@gmail.com
7 Đồng Thị Bé Văn thư 0979361342 giaha2000@gmail.com
8 Đỗ Văn Côi Lái xe 0931639333
9 Võ Tấn Vinh Bảo vệ 0905974950
10 Phạm Thị Hồng Nhị Chuyên viên 0935284138 hongnhilienminh@gmail.com
11 Trần Tuấn Anh Kế toán 02353.605533 anhhao3107ntm@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH - KIỂM TRA
12 Đặng Văn Tính Trưởng phòng 3.810266/0986.455464 tinhlienminh@gmail.com
13 Lê Vĩnh Trí Phó Trưởng phòng 0913478498 levinhtri2012@gmail.com
14 Nguyễn Thị Hồng Hoàng Chuyên viên 0905365393 honghoanghtxqn@gmail.com
15 Ngô Thị Hiền Chuyên viên 0965268639 hienlmhtxqnam@gmail.com
TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ HTX, DN V&N
16 Ngô Thị Thiên Giám đốc 0914.782737 thiennt07@yahoo.com.vn
17 Mai Thị Ngọc Quý Kế toán 0987.930871 quy31k6@yahoo.com.vn
18 Lê Văn Tuấn Chuyên viên 0905058768 tuanlienminh29@gmail.com
QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX
19 Nguyễn Hữu Ngộ Giám đốc 3.837111 0905.176178 huungo1965@gmail.com
20 Phạm Thành Tuấn Phó Giám đốc 3.810444 tuanquyhtx@gmail.com
21 Lê Thị Duyên Kế toán trưởng 0914601016 duyenle2588@gmail.com
22 Võ Thị Huyền Trưởng Phòng tín dụng 0943595715 vohuyen51tc3@gmail.com
23 Nguyễn Thị Phúc Kế toán viên 0905230917 phucqn1212@gmail.com
24 Nguyễn Thị Phương Thu Cán bộ tín dụng 0935499333 phuongthuqht@gmail.com
25 Võ Xuân Thành Cán bộ tín dụng 0903825255 thanhvo1689@gmail.com
26 Nguyễn Thế Đăng Hưng Cán bộ thẩm định 0935678852 danghungdna@gmail.com
27 Thân Đức Nguyễn Vũ CB thẩm định 0915.584184 thanvu17041@gmail.com
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com