tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Thông tin văn bản


Số ký hiệu /Số 339/HD-LMHTX
Ngày ban hành 07/10/2021
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tiếp cận cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Quyết định 2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam
File đính kèm HD 339 Liên minh tỉnh.pdf

Trở về

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com