tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Thông tin văn bản


Số ký hiệu /Số 17/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/04/2021
Người ký
Trích yếu Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
File đính kèm NQ 17 HĐND.pdf

Trở về

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com