tiếng Việt tiếng Anh
Đăng nhập
Chào mừng đến với website Liên minh hợp tác xã Quảng Nam.

Thông tin văn bản


Số ký hiệu /25/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2021
Người ký
Trích yếu Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
File đính kèm NQ 25_22.7.2021_cơ chế hỗ trợ HTX (2).pdf

Trở về

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com